Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plZarządzenie Nr 38/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 października 2018 r., w sprawie wyznaczenia miejsca zbioru materiału rozmnożeniowego roślin na obszarze rezerwatu przyrody „Jamy” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-38-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-pazdziernika-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-38-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-pazdziernika-2018-rMon, 22 Oct 2018 14:44:20 +0200Zarządzenie Nr 36/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 r., w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru materiału rozmnożeniowego roślin na obszarze rezerwatu przyrody „Rogóźno Zamek” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-36-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-36-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rMon, 17 Sep 2018 15:02:07 +0200Zarządzenie Nr 35/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łąki Ślesińskie” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-35-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-35-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rMon, 17 Sep 2018 14:28:40 +0200Zarządzenie Nr 34/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 września 2018 r., w sprawie wyznaczenia szlaku dla celu edukacyjnego i turystycznego na obszarze rezerwatu przyrody „Las Mariański” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-34-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-34-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-wrzesnia-2018-rMon, 17 Sep 2018 14:27:47 +0200Zarządzenie Nr 26/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Wiosło Duże' http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-26-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-18-lipca-2018-r-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-26-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-18-lipca-2018-r-rMon, 23 Jul 2018 13:31:57 +0200