Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solniska Szubińskie PLH040030 http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-r-3http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-r-3Thu, 21 Jun 2018 15:22:19 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-r-2http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-r-2Thu, 21 Jun 2018 15:17:24 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 'Kruszyn' http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-r-rThu, 21 Jun 2018 15:05:36 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2911, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-23-maja-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-23-maja-2018-rWed, 06 Jun 2018 12:30:51 +0200Zarządzenie Nr 22/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2018 r., w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru materiału rozmnożeniowego roślin na obszarze rezerwatu przyrody Wielka Kępa http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-22-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-18-maja-2018-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-22-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-18-maja-2018-rFri, 25 May 2018 13:03:51 +0200