Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plZarządzenie Nr 3/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2022 r., w sprawie <html> <head> </head> <body lang=PL link='#0563C1' vlink='#954F72' style='word-wrap:break-word'> <div> <p class=MsoNormal>ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Zbocza Płutowskie”</p> <p class=MsoNormal><a href='https://www.gov.pl/attachment/e138d5dd-9758-4a3f-8f39-a803fcca9995'> Nr 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. </a></p> </div> </body> </html> http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-3-2022-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-7-lutego-2022-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-3-2022-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-7-lutego-2022-rMon, 07 Feb 2022 14:30:31 +0100Zarządzenie Nr 2/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2022 r., w sprawie <html> <head> </head> <body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72" style='word-wrap:break-word'> <div> <p class=MsoNormal> ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra św. Wawrzyńca”</p> <p class=MsoNormal><a href="https://www.gov.pl/attachment/fd8e1f0e-8188-476c-9b6e-609c8559f749"> Nr 2/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. </a></p> </div> </body> </html> http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-2-2022-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-7-lutego-2022-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-2-2022-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-7-lutego-2022-rMon, 07 Feb 2022 14:26:52 +0100Zarządzenie Nr 28/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla celów edukacyjnych i turystycznych oraz szlaku przeznaczonego do jazdy konnej wierzchem na obszarze rezerwatu przyrody 'Dziki Ostrów' http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-28-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-29-listopada-2021-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-28-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-29-listopada-2021-rMon, 29 Nov 2021 13:43:48 +0100Zarządzenie Nr 25/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 września 2021 r., w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru materiału rozmnożeniowego roślin na obszarze rezerwatu przyrody „Buczyna” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-25-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2021-rhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-25-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2021-rWed, 15 Sep 2021 15:26:46 +0200Zarządzenie Nr 24/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 września 2021 r., w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru materiału rozmnożeniowego roślin na obszarze rezerwatu przyrody „Dęby Krajeńskie” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-24-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-r-2http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-24-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-r-2Wed, 15 Sep 2021 15:20:44 +0200