Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 6146, w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-7http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-7Tue, 04 Dec 2018 08:32:41 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 6150, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Retno” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-6Tue, 04 Dec 2018 08:32:17 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 6148, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kuźnica” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-5http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-5Tue, 04 Dec 2018 08:32:00 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 6147, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-4http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-4Tue, 04 Dec 2018 08:31:39 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poz. 6145, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-3http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-3-grudnia-2018-r-3Tue, 04 Dec 2018 08:31:29 +0100