Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2021, znak WOO.420.273.2019.ADS.41, w sprawie zmiany zakresu wniosku , a także złożeniu skorygowanego raportu o oddziaływaniu na środowisko, w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew. LCS Inowrocław" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-10-listopada-2021-znak-woo-420-273-2019-ads-41http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-10-listopada-2021-znak-woo-420-273-2019-ads-41Mon, 29 Nov 2021 13:18:47 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 04 listopada 2021, znak WOP.6320.12.2021.MO WOP.6320.13.2021.RS, w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Forty w Toruniu PLH040001 i Dolina Dolnej Wisły PLB040003 http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-04-listopada-2021-znak-wop-6320-12-2021-mo-wop-6320-13-2021-rshttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-04-listopada-2021-znak-wop-6320-12-2021-mo-wop-6320-13-2021-rsMon, 29 Nov 2021 11:37:21 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 11 października 2021, znak WOO.420.4.2018.DK.13, w sprawie zebrania wszystkich dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, na działkach o numerach ewid.: 1/4, 64/4, 67/6, położonych we wsi Kucerz, gmina Lubanie, powiat włocławski. http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-11-pazdziernika-2021-znak-woo-420-4-2018-dk-13http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-11-pazdziernika-2021-znak-woo-420-4-2018-dk-13Wed, 27 Oct 2021 12:55:27 +0200