Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018, znak WOO.420.37.2018.JM.2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci-kanalizacyjnej w ulicach Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-37-2018-jm-2http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-37-2018-jm-2Thu, 15 Mar 2018 11:42:58 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018, znak WOO.420.33.2018.DK.6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ryńsk, gmina Ryńsk" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-33-2018-dk-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-33-2018-dk-6Thu, 15 Mar 2018 11:40:53 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018, znak WOO.420.19.2018.DK.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części gminy Śliwice wybudowania pod Osieczne" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-19-2018-dk-7http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-19-2018-dk-7Thu, 15 Mar 2018 11:39:00 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018, znak WOO.4260.185.2017.DK.17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul. Ks. J. Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki, do końca w stronę zachodnią Torunia, o długości ok. 1,1 km w Toruniu" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-4260-185-2017-dk-17http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-4260-185-2017-dk-17Thu, 15 Mar 2018 11:37:03 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2018, znak WOO.420.4.2018.DK.6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, na działkach o numerach ewid.: 1/4, 64/4, 67/6, położonych we wsi Kucerz, gmina Lubanie, powiat włocławski, o łącznej powierzchni ok. 10,00 ha http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-4-2018-dk-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-marca-2018-znak-woo-420-4-2018-dk-6Thu, 15 Mar 2018 11:33:48 +0100