Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 marca 2021, znak DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.32, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4200.1.2016.ADS.44 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-31-marca-2021-znak-doos-wdszil-420-8-2020-mk-32http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-31-marca-2021-znak-doos-wdszil-420-8-2020-mk-32Wed, 14 Apr 2021 13:31:14 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2021, znak WOO.420.214.2019.JM.8, w sprawie zakończenia zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Grupa - Nowe Marzy" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-woo-420-214-2019-jm-8http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-13-kwietnia-2021-znak-woo-420-214-2019-jm-8Tue, 13 Apr 2021 11:55:40 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02 kwietnia 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2019.AK/KM/EU/MKW.12, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4210.30.2015.KŚ.35 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Opracowaniu koncepcji budowy obwodnicy miasta Tucholi" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-02-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-94-2019-ak-km-eu-mkw-12http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-02-kwietnia-2021-znak-doos-wds-zil-420-94-2019-ak-km-eu-mkw-12Tue, 13 Apr 2021 10:05:01 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2021, znak WOO.420.43.2020.DK.11, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce ewid. nr 305 obręb 0019 Rogówko, gm. Rogowo http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-12-kwietnia-2021-znak-woo-420-43-2020-dk-11http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-12-kwietnia-2021-znak-woo-420-43-2020-dk-11Mon, 12 Apr 2021 08:10:49 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01 marca 2021, znak DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.30, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-marca-2021-znak-doos-oaii-4200-30-2015-mk-30http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-marca-2021-znak-doos-oaii-4200-30-2015-mk-30Fri, 09 Apr 2021 09:32:01 +0200