Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2020, znak WOO.4200.1.2016.ADS.47, w sprawie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2020, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.: ,,Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń''. http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woo-4200-1-2016-ads-47http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woo-4200-1-2016-ads-47Mon, 24 Feb 2020 13:08:43 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 lutego 2020, znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.528.2019.AJ.3, w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław - Tczew. LCS Bydgoszcz Główna". http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-24-lutego-2020-znak-rdos-gd-woo-4220-528-2019-aj-3http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-24-lutego-2020-znak-rdos-gd-woo-4220-528-2019-aj-3Mon, 24 Feb 2020 11:50:05 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2020, znak WOO.420.43.2019.JW.18, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Drzewieckiej w Drzewcach, gmina Białe Błota". http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woo-420-43-2019-jw-18http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woo-420-43-2019-jw-18Mon, 24 Feb 2020 10:27:27 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2020, znak WOO.420.219.2019.JW.12, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami na terenie gminy Gniewkowo, powiat inowrocławski" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-lutego-2020-znak-woo-420-219-2019-jw-12http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-lutego-2020-znak-woo-420-219-2019-jw-12Wed, 19 Feb 2020 10:38:08 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2020, znak WOO.420.235.2019.DK.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, na działkach o nr ewid .36/2, 36/7, 36/9, 38 i 36/17" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-lutego-2020-znak-woo-420-235-2019-dk-15http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-17-lutego-2020-znak-woo-420-235-2019-dk-15Mon, 17 Feb 2020 11:05:35 +0100