Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2019, znak WOO.420.41.2019.JO.1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 070406CZaskocz - Jaworze, gmina Książki" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woo-420-41-2019-jo-1http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woo-420-41-2019-jo-1Fri, 22 Feb 2019 09:50:50 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2019, znak WSS.512.20.2018.BW.23, w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dotyczące obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku ze zgłoszeniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w wodach powierzchniowych i powierzchni ziemi na działkach ewid.111 i 112, obręb Wszedzień gm. Mogilno w części dotyczącej zagrożenia szkodą w środowisku w wodach powierzchniowych (Jezioro Wiecanowskie) http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wss-512-20-2018-bw-23http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wss-512-20-2018-bw-23Fri, 22 Feb 2019 09:36:58 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2019, znak WOO.420.247.2018.ADS.16, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Ołowianej w Bydgoszczy" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woo-420-247-2018-ads-16http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-22-lutego-2019-znak-woo-420-247-2018-ads-16Fri, 22 Feb 2019 09:00:26 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019, znak WOO.420.270.2018.JM.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Grupa- Nowe Marzy" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woo-420-270-2018-jm-15http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woo-420-270-2018-jm-15Thu, 21 Feb 2019 09:49:56 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2019, znak WOO.420.342.2018.DK.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 1A wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody i odbudową studzienną na ujęciu wód podziemnych Żnin -Góra , działka nr 1724/3obręb ewidencyjny Żnin nr 0001" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woo-420-342-2018-dk-7http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-21-lutego-2019-znak-woo-420-342-2018-dk-7Thu, 21 Feb 2019 09:32:47 +0100