Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2020, znak WOO.420.235.2019.DK.23, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, na działkach o nr ewidencyjnych 36/2, 36/7, 36/9, 38 i 36/17" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-235-2019-dk-23http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-235-2019-dk-23Mon, 25 May 2020 13:58:51 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2020, znak WOO.420.240.2019.JW.26, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewid.594/2 obręb 0001, zlokalizowanej w Szubinie" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-240-2019-jw-26http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-240-2019-jw-26Mon, 25 May 2020 13:18:08 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2020, znak WOO.420.341.2018.ADS.29, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie linii Tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar w Toruniu" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-341-2018-ads-29http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-420-341-2018-ads-29Mon, 25 May 2020 12:32:58 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2020, znak WOO.4210.22.2015.ADS.39, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-4210-22-2015-ads-39http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-25-maja-2020-znak-woo-4210-22-2015-ads-39Mon, 25 May 2020 12:22:37 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2020, znak WOO.4210.36.2016.ADS.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-maja-2020-znak-woo-4210-36-2016-ads-15http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-maja-2020-znak-woo-4210-36-2016-ads-15Tue, 19 May 2020 13:06:56 +0200