Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018, znak WOO.4260.153.2017.7, w sprawie wystąpienia do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola, gm. Tuchola". http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-153-2017-7http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-153-2017-7Tue, 16 Jan 2018 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018, znak WOO.4260.206.2017.6, w sprawie wystąpienia do właściwego miejscowo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej". http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-206-2017-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-206-2017-6Tue, 16 Jan 2018 07:30:00 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018, znak WOO.4210.25.2017.ADS.6, w sprawie przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 56 w Koronowie od km 0+000 do km 4+300, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie". http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4210-25-2017-ads-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4210-25-2017-ads-6Mon, 15 Jan 2018 15:34:03 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2018, znak WOO.4210.20.2016.ADS.43, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu - Etap I. http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woo-4210-20-2016-ads-43http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woo-4210-20-2016-ads-43Mon, 15 Jan 2018 12:38:36 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018, znak WOO.4260.45.2017.ADS.19, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu trenów na osiedlu JAR w Toruniu, na działkach podanych we wniosku, w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych do niego dołączonych http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-45-2017-ads-19http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woo-4260-45-2017-ads-19Mon, 15 Jan 2018 11:45:29 +0100