Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019, znak WOO.420.153.2019.OD.11, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-153-2019-od-11http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-153-2019-od-11Tue, 20 Aug 2019 13:41:33 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019, znak WOO.420.189.2019.DK.8, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-189-2019-dk-8http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-189-2019-dk-8Tue, 20 Aug 2019 09:36:34 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019, znak WOO.420.87.2019.DK.15, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek -Lubiewo od km 0+000 do km 3+563" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-87-2019-dk-15http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-87-2019-dk-15Tue, 20 Aug 2019 09:28:57 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019, znak WOO.420.210.2019.JM.6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg gminnych (ul.Bergera, ul.A.Pokrzywnickiego, ul.J.Matejki, ul.Bukowa) położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Sępólno Krajeńskie, gm. Sępólno Krajeński" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-210-2019-jm-6http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-sierpnia-2019-znak-woo-420-210-2019-jm-6Tue, 20 Aug 2019 09:25:28 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 sierpnia 2019, znak WOO.420.188.2019.DK.10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ul.Mickiewicza i ul.Wiejskiej wraz z budową drogi gminnej na działkach o nr ewid.945/1,943, 944/5 oraz budową drogi gminnej na działkach nr ew. 996/1 i 974 w Tucholi" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-sierpnia-2019-znak-woo-420-188-2019-dk-10http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-sierpnia-2019-znak-woo-420-188-2019-dk-10Mon, 19 Aug 2019 09:26:35 +0200