Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2021, znak WOO.420.99.2018.JO.37, w sprawie ,,Instalacji do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipnie na terenie działki nr. 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr.13, położonej przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-lipca-2021-znak-woo-420-99-2018-jo-37http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-lipca-2021-znak-woo-420-99-2018-jo-37Mon, 02 Aug 2021 10:38:27 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lipca 2021, znak DOOŚ-oaII.4200.30.2015.mk.33, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wycofaniu wniosku o stwierdzeniu nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 17/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOS-04.OO.6613-25-65/10/KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy - Świecie - Bydgoszcz - Cotoń, której ostateczny kształt nadała decyzja reformatoryjna Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.16.2011.JSz.1. http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lipca-2021-znak-doos-4200-30-2015-mk-33http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lipca-2021-znak-doos-4200-30-2015-mk-33Thu, 29 Jul 2021 14:16:47 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2021, znak WOO.4210.36.2016.ADS.37, w sprawie przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńkiego w ciągu drogi krajowej nr 25” http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-27-lipca-2021-znak-woo-4210-36-2016-ads-37http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-27-lipca-2021-znak-woo-4210-36-2016-ads-37Wed, 28 Jul 2021 08:38:45 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2021, znak WOO.420.5.2021.DK.13, w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Części 2. - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła ,,Dworzysko” (bez węzła) do węzła ,,Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km” w zakresie budowy przejazdu drogi powiatowej nr 1272C nad drogą ekspresowej S-5 w miejscowości Niewieścin http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-26-lipca-2021-znak-woo-420-5-2021-dk-13http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-26-lipca-2021-znak-woo-420-5-2021-dk-13Mon, 26 Jul 2021 13:02:30 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2021, znak WOO.420.4.2021.DK.11, w sprawie przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2. - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła ,,Dworzysko” (bez węzła) do węzła ,,Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km” w zakresie węzła Gruczno http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-26-lipca-2021-znak-woo-420-4-2021-dk-11http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-26-lipca-2021-znak-woo-420-4-2021-dk-11Mon, 26 Jul 2021 12:56:12 +0200