Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczyhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZYpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018, znak WOO.420.162.2018.JR, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Krojczynie wraz z siecią kanalizacyjną" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-162-2018-jrhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-162-2018-jrThu, 21 Jun 2018 12:21:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018, znak WOO.420.164.2018.DK, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 070328C" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-164-2018-dkhttp://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-164-2018-dkThu, 21 Jun 2018 12:18:58 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018, znak WOO.420.42.2018.DK.12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworu zastępczego - studni nr 1Mc, zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych Las Gdański w Bydgoszczy, na terenie działki o nr ew. 18 obręb Bydgoszcz 381" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-42-2018-dk-12http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-42-2018-dk-12Thu, 21 Jun 2018 12:15:50 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2018, znak WOO.420.19.2018.DK.18, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części gminy Śliwice Wybudowania pod Osieczną" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-19-2018-dk-18http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-woo-420-19-2018-dk-18Thu, 21 Jun 2018 12:13:17 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2018, znak WOO.420.163.2018.JM.1, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5 w miejscowości Rogalin, gm. Sośno" http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woo-420-163-2018-jm-1http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bydgoszczy-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woo-420-163-2018-jm-1Wed, 20 Jun 2018 15:15:40 +0200